CENA UZALEŻNIENIA

Na tej stronie znajdziesz informacje o:

  • BEZPŁATNYCH konsultacjach psychologa dotyczących problemów związanych z alkoholem i życiem w rodzinie, w której ktoś nadużywa alkoholu,
  • grupie wsparcia profesjonalnego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików DDA [w wieku 20-35 lat] [BEZPŁATNA],
  • grupie psychoedukacyjnej dla młodych osób [20-35 lat], pijących szkodliwie i ryzykownie [BEZPŁATNA],
  • terapii uzależnień i współuzależnienia.

Dowiesz się, jak we WROCŁAWIU uzyskać pomoc, gdy ktoś z twoich bliskich ma problem z alkoholem, tendencję do zachowań kompulsywnych i jest to dla ciebie niepokojące lub jest źródłem twoich problemów. Znajdziesz pomoc, jeśli sam pijesz szkodliwie lub ryzykownie.

Dzięki sponsorom [Wrocławskiemu Centrum Zdrowia i Klubowi "Odnowa"] uczestnictwo w grupach wsparcia, psychoedukacji oraz konsultacje psychologiczne są BEZPŁATNE.

SAM NA SAM Z PROFESJONALISTĄ

Jeśli jesteś:

  • DDA (Dorosłym Dzieckiem Alkoholika) lub DDD [Dorosłym Dzieckiem z rodziny Dysfunkcjonalnej],
  • członkiem rodziny osoby nadużywającej lub uzależnionej od alkoholu,
  • osobą doświadczającą przemocy domowej,
  • młodym człowiekiem pijącym szkodliwie i w sposób ryzykowny,
  • osobą uzależnioną od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych [narkotyki, leki] lub szkodliwych, kompulsywnych zachowań [hazard, jedzenie, seks, internet, pornografia],

tu znajdziesz pomoc i wsparcie.

Konsultacje i porady psychologiczne | profesjonalne wsparcie emocjonalne | pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Psychoterapia indywidualna | grupy wsparcia i grupy terapeutyczne | warsztaty i szkolenia psychologiczne.

DDA — KŁOPOTY TO NASZA SPECJALNOŚĆ

Grupa profesjonalnego wsparcia psychologicznego [BEZPŁATNA] dla Dorosłych Dzieci Alkoholików DDA [w wieku 20-35 lat].

Spotkasz się z osobami, które mają podobne doświadczenia i w bezpiecznym miejscu będziesz mógł/mogła dzielić się osobistymi sprawami, kłopotami, emocjami i problemami.

Na spotkaniach grupy będziesz mógł rozpoznać wzory i schematy obecnych autodestrukcyjnych zachowań i negatywnych sposobów myślenia o sobie, świecie i innych ludziach, a także zacząć kontaktować się ze swoimi emocjami i dopuszczać je do świadomości.

Grupa wsparcia jest grupą otwartą, to znaczy, że każdy, kto ma problem, może przyjść na spotkanie, jeśli podejmie taką decyzję.

Na spotkaniu obowiazują zasady, które mają chronić twoją prywatność.

GDY PICIE SZKODZI...

Grupa psychoedukacyjna [BEZPŁATNA] dla osób w wieku 20-35 lat, pijących szkodliwie i ryzykownie, nadużywajacych alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Wiesz, że nie jesteś alkoholikiem, czyli osobą uzależnioną od alkoholu. Czujesz, że panujesz nad swoim piciem, ale… coraz częściej zdarza się, że wypiłeś więcej niż chciałeś. Na drugi dzień wstydzisz się tego, co robiłeś pod wpływem alkoholu, z przerażeniem uświadamiasz sobie, że to, co robiłeś, zagrażało twojemu życiu i zdrowiu. Pod wpływem alkoholu robisz rzeczy, których nigdy nie zrobiłbyś na trzeźwo. Czujesz, że coś jest nie tak, ale... przecież nie jesteś alkoholikiem/alkoholiczką.

Program powstał w odpowiedzi na problemy związane z nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych przez młodych ludzi, przede wszystkim studentów.

POZNAJ SAM SIEBIE

Grupa poznawczo-rozwojowa dla osób z rodzin alkoholowych i dysfunkcjonalnych [BEZPŁATNA].

Grupa adresowana do osób zainteresowanych poznaniem siebie i rozwojem osobistym.

Na spotkaniach zajmujemy się rozpoznawaniem swoich destrukcyjnych schematów myślenia i zachowania oraz ich zmianą, rozwijamy umiejętności asertywnej komunikacji i negocjacji, rozwiązujemy w sposób konstruktywny problemy, uczymy się być bardziej szcześliwi niż jesteśmy.